שלושה קופים

400.001,800.00

איור הומוריסטי של שלושה שימפנזות.

שלושה קופים