השקט שלפני הסערה

100.001,400.00

תמונה בשחור לבן של רציף ואגם לפני סערה.

השקט שלפני הסערה